DOBRODOŠLI!

Evharistična Skupnost Emmaus (EEC)

Stebri EEC-ja so:

Sveta Evharistija – Sveta Marija

Zavetniki EEC-ja so:

Sveta Terezija iz Lisieuxa

Sveti Nikolaj iz Flüa

Za širjenje Svete Evharistije potrebujemo:

VERO-LJUBEZEN-ADORACIJO

Jezus nas vabi

 

DA VSTOPIMO V SVETO EVHARISTIJO