MOLITVENA SKUPINA „OGENJ EVHARISTIJE“
 

Zelo sem vesel da vam lahko povem naslednje o molitveni skupini “Ogenj Evharistije"

Med molitvijo v svoji sobi sem dobil zelo globoko Jezusovo sporočilo, naj skličem sestanek za molitveno skupino ogenj evharistije in posredujem to novico o ustanovitvi take skupine tudi vam.

Mat 18.20 "Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi", zato se vsakokrat v takšnem molitvenem občestvu dogaja pet stvari:

1.     JEZUSOVA ENKRATNA PRISOTNOST

2.     PREJEM OSEBNIH BLAGOSLOVOV

3.     PREJEM BLAGOSLOVOV V DRUŽINI

4.     VELIKA POMOČ PRI SVETOVNI EVANGELIZACIJI

5.     VEČ MIRU V SVETU

Slavimo Gospoda.


Ime molitvene skupine: "Ogenj Evharistije"

Kdaj in kje: Vsak petek od  od 19. do 20. ure (eno uro)

Program:

 1. Pesmi k Svetemu Duhu

 2. Predajmo svoje življenje v roke našega živega Boga:

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi našo dušo,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naš um,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naše telo,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi našo zavest,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi našo preteklost, sedanjost in prihodnost,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naš spomin,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naše mišljenje,,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi domišljijo,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naše čute,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naše duhovno življenje,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naše finančne težave,

  • po Jezusovi predragoceni krvi operi naše osebne težave, ki jih sedaj predajamo v tvoje roke.

 3. Molitev enega rožnega venca

 4. Branje Svetega Pisma
  pet minut tišine in premisleka ob prebrani besedi


 5. Jezus Kristus,

  • molimo Te za enotnost v družini, mir, ljubezen in zaupanje

  • molimo Te za našo katoliško cerkev, za papeža, za škofe, duhovnike, sestre, evangelizatorje in centre za seminarje

  • molimo Te za otroke in mladostnike, da zrasejo v Tebi, za dobre učitelje v šolah in za vse, ki jih vzgajajo.

  • molimo Te za mir v svetu

  • molimo Te za vse prprošnje naše Device Matere Marije

  • molimo Te za svetovno evangelizacijo, posebej za očeta Josepha, ki je sam sebe posvetil popolnoma tej nalogi

  • molimo Te za vse svoje namene

 6. Zapojemo pesem Materi Mariji
  Tudi vmes lahko zapojemo pesem

Želim vam vse najboljše in naj vas Bog obilno blagoslovi. Vsak dan bom molil za vašo skupino. Morda bo v žačetku ljudi v skupini malo, vendar bo to kasneje prekrasna molitvena skupina, ki bo izmolila in uživala veliko blagoslovov. 

Vaš oče Joseph Vadakkel