Slavite Gospoda! Aleluja!
 

Sveta Marija prosi za nas
Sveti Jožef prosi za nas
Sveta Tereza iz Lisieuxa prosi za nas
Sveti Nikalaj iz Flüa prosi za nas
Sveta Ruth prosi za nas
Sveti Gregor prosi za nas

Sveti Hildegard prosi za nas
Sveti Matevž prosi za nas
 

Ura molitve

Biti z Evharističnim Jezusom
1.Slavite in občudujte Boga (kakih 5 minut)
Slava očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Aleluja, Aleluja,... (neprestano slavljenje)
2. V imenu Jezusa osvobodi me zla
3. V popolnosti predajem svojo dušo Gospodu, svojo zavest, svoj um, svoja čutila, svoje oči, svoja ušesa, svoj jezik, svojo kožo, svoje misli in domišljijo, svoje telo, svojo družino, svoje otroke, vse svoje odnose, svoje delavno mesto, svoje finančne teževe in skrbi, svoje starše, brate in sestre. Jezus s tvojo predragoceno krvjo operi mojo dušo, mojo zavest, mojj um, moja čutila, moje oči, moja ušesa, moj jezik, mojo kožo, moje misli in domišljijo, moje telo, mojo družino, moje otroke, vse moje odnose, moje delavno mesto, moje finančne teževe in skrbi, moje starše, brate in sestre

Napolnitev s Svetim Duhom
Sveti Duhnapolni me s plodovi ljubezni, sreče, miru, strpnosti, prijaznosti, dobrote, vere, nežnosti, poniznosti in samoobvladovanja. Sveti Duh daj mi darove modrosti, inteligence, vedenja, razumevanja, sveta, poguma, trdnosti, Božjega straha, predanosti, spoštovanja in obzirnosti do Boga.Sveti Duh daj mi karizme besede modrosti, besede vednosti, dar razločevanja duhov, dar jezikov, dar preroštva, dar vere, dar ozdravljanja.
 
1. Pokesajmo se za vse grehe
2. Prisluhnimo Božji besedi
3. Neprestano molimo
4. Zahvaljujmo se za vse kar nam Je storil Gospod