Slavite Gospoda! Aleluja!
 

Molitvena skupina "ogenj evharistije"

25
. November
2005

Odlomek iz Svetega Pisma, Matej 25.31-46

Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim se bodo zbrali vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od ovnov. Ovce bo postavil na svojo desnico, ovne pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me oskrbeli, v ječi sem bil in ste prišli k meni.«. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: »Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in smo te oblekli« Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?«. Kralj jim bo odgovoril: »Resnično vam povem: karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.«.
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: »Proč od mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste oskrbeli.«. Tedaj bodo tudi ti odgovorili: »Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?«. Tedaj jim bo odgovoril: »Resnično vam povem: vse, česar niste storili enemu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili.«. Ti pojdejo, da prejmejo večno kazen, pravični pa večno življenje.


Premislek:

Dragi ljubljeni bratje in sestre v Kristusu,
Ta odlomek iz Svetega Pisma nam lahko močno pomaga odpreti srce in oko vere. Vsi imamo včasih premisleke o svoji življenjski šoli,  svoji učiteljih, svojih prijateljih, svojih šalah in nazadnje tudi o svojih izpitih. Če dobimo dobro oceno v šoli, smo zelo srečni. Če pa recimo pademo na izpitu, je to boleča in slaba izkušnja. Zatorej se bomo dobro učili, da bi dobili dobre rezultate. Tukaj nam v evangeliju piše o zadnji sodbi; Bog bo nam podelil oceno ali pečat za naše življenje. Če smo počeli dobro, dobimo dobro oceno, če slabo, pa slabo oceno. Zatorej nam bo Bog sodil z enostavnimi vprašanji: »Bil sem lačen, bil sem žejen, bil sem tujec, bil sem gol, bil sem bolan, bil sem v zaporu, - kaj si storil/a zame?« - Torej, to so preprosta vprašanja, ki si jih lahko vsak dan postavimo, da bi prišli v Božje kraljestvo. Dragi bratje in sestre, dokler smo na zemlji, imamo  prekrasne priložnosti, da drugim storimo dobro, brez utrujenja lahko storimo veliko, veliko dobrih del. Bese matere Terezije iz Kalkutte: »nekaj prekrasnega za Boga in nekaj prekrasnega za človeka«.  

Želim vam molitveni sestanek, poln dobrih sadov.
Bog blagoslovi vas in vaše družine,
o.Joseph Vadakkal