Chvála Ti Pane!  Aleluja!

Otec Joseph Vadakkel
(Sabu Sebastian)

Sabu Sebastian Vadakkel sa narodil 16. januára 1965 v Kallarkutty v oblasti Idukki, ktorá leží v juhoindickom štáte Kerala , ako  najstaršie z troch detí. V rokoch 1971 až 1981 navštevoval kláštornú školu v Kallarkutty.  Po ukončení školskej dochádzky vstúpil do Kongregácie Najsvätejšej Sviatosti (Missionary Congregation of the Blessed Sacrament) v Kottayam a obdržal rehoľné meno Joseph. Po ukončení štúdia teológie a filozofie v roku 1993 bol vysvätený za kňaza.

V roku 1994 založil v Kalady Centrum duchovnej obnovy. Do Európy na vedenie duchovných cvičení bol prvý krát pozvaný v roku 1997. Tieto vedie hlavne v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Švédsku a Rumunsku. Za účelom vedenia duchovných cvičení navštívil aj Ukrajinu a Dubai. Na Slovensku viedol o. Joseph  Vadakkel prvé duchovné cvičenia v máji 2005.

Arcibiskup Arcidiecézy Trichur ho v roku 2000 vymenoval za vedúceho biblických združení. Za účelom doktorskej práce žije od roku 2003 na Filipínach.

     

Jeho knihu „Ježiš zotrie tvoje slzy“ vydalo Združenie Jas, Zvolen v roku 2003.
(Miriam-Verlag; ISBN: 3874493156)

Filipínska televízia vysiela každú nedeľu príhovory  o. Josepha Vadakkela;  počet divákov dosahuje niekoľko stotisíc.