NEWS
Chválime Ťa, Pane! Aleluja!

C Článok pátra Josepha
C

Program pátra Josepha na rok 2006 nájdete pod titulom: Program

Prosíme tých, ktorí organizujú duchovné cvičenia s pátrom Josephom, aby nám oznámili program za účelom jeho zverejnenia na tejto webovej stránke.


C

Hľadáme prekladateľov pre túto webovú stránku. Kto by mal záujem pomôcť, nech prosím kontaktuje: webmaster@ev-eucharistic.com


C V septembri minulého roka nás prosil páter Joseph, aby sme založili modlitbové skupiny, ktoré sa budú modliť na rôzne úmysly, za svet a Cirkev. Odvtedy začalo činnosť  veľa modlitbových skupín, ktoré sa stretávajú  každý piatok večer o 19 hod. , modlia sa za spoločné úmysly  a takisto jeden za druhého.

V záujme umožnenia mnohým záujemcom pripojiť sa do takejto  modlitbovej skupiny, láskavo prosíme o informáciu, kde sa modlitbová skupina stretáva. Publikovanie adresy na tejto webovej stránke zvýši počet členov skupiny a takisto radosť z rastu.

Chcete navštíviť jednu z týchto modlitbových skupín “Eucharistický plameň”? Pod titulom  ADRESY nájdete všetky skupiny a takisto osoby, ktoré treba kontaktovať.


C Aktuálne posolstvo z Medžugoria nájdete na Posolstvo.