Nech je zvelebený Pán! Aleluja!


Medžugorie 25. aprila 2007

"Drahé deti! Aj dnes vás znovu vyzývam na obrátenie. Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: ,Toto je čas pre moju dušu.' Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."
www.medzugorie.sk

Medžugorie

Drahé deti! Pozývam vás na osobné obrátenie. Tento čas je pre vás! Boh nemôže bez vás uskutočniť svoj plán. Drahé deti, narastajte deň co deň cez modlitbu stále bližšie k Bohu.
Dávam vám zbraň proti Goliášovi.

Hľa, vašich päť kameňov:

1. Modlitba sv. ruženca, modlitba srdcom
2. Eucharistia
3.
Sväté písmo
4.
Pôst
5.
Mesačná sv. spoveď

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii. A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod  života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka  Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

A Slovo sa telom stalo. A prebývalo medzi nami.
Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

V Oroduj za nás svätá Božia Rodička.
R
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
V Modlime sa:
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme Ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.