MODLITBOVÁ SKUPINA „EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ“

S radosťou Vám oznamujem nasledovné o modlitbovej skupine „EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ“

Keď som sa raz modlil v mojej modlitebnej miestnosti, dostal som od Ježiša hlboké posolstvo, založ modlitbové skupiny  Eucharistického plameňa a pozvať Vás, aby ste sa začali takto modliť.

Matúš 18,20: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
V čase modlitbového stretnutia sa takto vždy deje 5 vecí:

  

 1. JEŽIŠOVA MOCNÁ PRÍTOMNOSŤ

 2. PRIJATIE OSOBNÉHO POŽEHNANIA

 3. PRIJATIE POŽEHNANIA PRE CELÚ RODINU

 4. VEĽKÁ POMOC PRE CELOSVETOVÚ EVANJELIZÁCIU

 5. VIAC MIERU VO SVETE

Nech je zvelebený Pán!


Názov tejto modlitbovej skupiny je  „Eucharistický plameň“
a stretnutie sa koná každý piatok od 19.00 do 20.00 hod. ( 1 hodina )

 

Náplň programu: 

 1. Chvály /  Piesne k Duchu Svätému

 2. Odovzdanie našich životov do rúk nášho milujúceho Boha:

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy našu dušu

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy našu myseľ

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy naše telo

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy naše vedomie

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy náš minulý, prítomný a budúci život

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy našu pamäť

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy naše myšlienky

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy našu predstavivosť

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy naše emócie

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy náš duchovný život

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy naše finančné potreby

 • Ježiš, Tvojou Vzácnou Krvou, obmy naše osobné problémy, ktoré Ti teraz odovzdávame do Tvojich rúk

 1. Modlitba jedného ruženca

 2. Čítanie nejakej časti zo Sv. Písma,  potom nasleduje  5-minútové ticho so zamyslením sa nad týmito Slovami

 3. Prosby:

Pane Ježišu Kriste,

 • prosíme Ťa o jednotu v rodine, o pokoj, lásku a dôveru

 • prosíme Ťa za našu Katolícku Cirkev, za pápeža, biskupov, kňazov, rehoľných bratov a sestry, katechétov a centrá duchovnej obnovy

 • prosíme Ťa za deti a mládež, aby rástli v Kristovi, za dobrých učiteľov a za všetkých, ktorí sú zodpovední za výchovu detí a mládeže

 • prosíme Ťa za mier na celom svete

 • prosíme Ťa za vypočutie všetkých prosieb, ktoré Ti  Panna Mária, Matka Božia, predkladá

 • prosíme Ťa za celosvetovú evanjelizáciu, zvášť za pátra Josepha, ktorý sa celkom odovzdal tomuto poslaniu

 • prosíme Ťa za naše osobné úmysly a potreby

 1. Pieseň k Panne Márii

Medzi jednotlivými prosbami sa tiez môžu spievať piesne.

Zostáva mi popriať  Vám všetko najlepšie. Pán nech Vám žehná!  Budem sa modliť každý deň za Vaše modlitbové skupiny. Možno, že Vás bude na začiatku len zopár, ale neskôr sa rozrastiete na večeradlá, ktoré budú mimoriadne požehnané.


Váš páter Joseph Vadakkel