Chválime Ťa, Pane! Aleluja!
 

Sv. Mária, Nebeská Kráľovná, oroduj za nás!

Sv. Jozef, oroduj za nás!

Sv. Terézia z Lisieux, oroduj za nás!

Sv. Mikuláš z Flüe, oroduj za nás!

Sv. Ruth, oroduj za nás!

Sv. Gregor, oroduj za nás!

Sv. Hildegard, oroduj za nás!

Sv. Matúš, oroduj za nás!

Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás!

 

                            Božie Milosrdenstvo

Ježiš k sestre Faustíne:

“Vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých.

…ucti si moje srdce, ktore je plné milosrdenstva v Najsvätejšej Sviatosti….

…ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvílu.” (Den. 1572)

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva

 

Na začiatku:

Otče náš…. Zdravas´, Mária… Verím v Boha……

 

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov aj hriechov celého sveta!

 

Na malých zrnkách: (10-krát)

Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

 

Na zakončenie: (3-krát)

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

 

(S cirkevným schválením Arcibiskupskéh uradu v Trnave, 1994, c.2283/94)

 

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu sa možno modliť kedykoľvek. Ježiš žiada, aby sa tento modlil obzvlášť od Veľkého piatku do nedele po Veľkej Noci, kedy Cirkev slávi sviatok  Božieho Milosrdenstva. Tomu, kto sa v tento deň vyspovedá a pristúpi ku sv. prijímaniu, budú odpustené všetky hriechy a tresty za ne.