Chvála Ti PaneAleluja

Modlitbové stretnutie  „Eucharistický Plamen“

25. októbra 2013

Slová evanjelia: Lk 18, 9-14

Farizej a mýtnik   

Tým, co si namýšlali, že sú spravodliví, a ostatnými pohrdali, povedal toto podobenstvo:  „Dvaja ludia vstúpili do chrámu modlit sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.  Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, dakujem ti, že nie som ako ostatní ludia: vydieraci, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.  Postím sa dva razy do týždna, dávam desiatky zo všetkého, co mám.“  Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oci k nebu zdvihnút, ale bil sa do prs a hovoril: „Bože, bud milostivý mne hriešnemu.“  Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

 

Úvaha:

Drahí bratia a sestry,

Cez dnešné slová Biblie nás Ježiš ucí jednejdôležitej veci.  Jedná sa o náš postoj v modlitbe. Ked sa modlíme, Ježiš sa pozerá na náš postoj v mysli. Na jednej strane je farizej presvedcený vo svojom srdci, že robí všetko správne. Na druhej strane mýtnik prosí o Božie milosrdenstvo. Vo svojom srdci vie, že nie je dokonalý.

V Biblii môžeme vidiet, že Ježiš trávi vela casu v modlitbe. Jeho uceníci ho prosia, aby ich naucil, ako sa modlit.

Modlitba je skvelá zbran v našom živote. Je ako kyslík v našom každodennom živote. Môžeme prosit Ducha Svätého za dar modlitby a môžeme si udržat dobrý postoj v našej modlitbe. 

Prajem vám milostiplný cas plný požehnania.

P. Joseph

verzia pre tlac