FR. JOSEPH VADAKKEL
(Sabu Sebastian)

Biografia O. Dr. Joseph Vadakkel  (Sebastian Sabu)

O. Dr. Joseph Vadakkel urodził się 16 stycznia 1965 roku w Kallarkutty, w okręgu Idduki, w południowym stanie Indii, Kerala, jako najstarszy z trojga dzieci. Na chrzcie św. otrzymał imię Sabu Sebastian. Od 1971 do 1981 roku uczęszczał do szkoły przyklasztornej w Kallarkutty. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Sakramentu (Missionary Congregation of the Blessed Sacrament, M.C.B.S w Kottayam, gdzie otrzymał imię Joseph Vadakkel. Studiował teologię i filozofię; 29 grudnia 1993 przyjął święcenia kapłańskie.

W 1994 roku został dyrektorem rekolekcyjnego centrum w Kerala (Indie). Do prowadzenia rekolekcji w Europie został poraz  pierwszy zaproszony w 1997 roku. Od tego czasu prowadzi rekolekcje w wielu krajach, szczególnie w Szwajcarii, Niemczech, Polsce, Słowacji, ale także w Austrii, Dubaju, Francji, Szwecji, Lichtensztajnie, Rumunii i Szwecji. Arcybiskup archidiecezji Trichur zaprosił go w 2000 roku jako organizatora, koordynatora i głównego rzecznika wielkiego zgromadzenie eucharystycznego.

W styczniu 2003 roku Ojciec Joseph został wysłany na studia podyplomowe na Filipiny i uzyskał tytuł magistra na uniwersytecie "Ateneo de Manila University Loyola School“. Z powodzeniem ukończył następujące kursy: “Diplomkurs in Pastoral Ministry and Steward Leadership in a church for peace and justice (East Asian Pastoral Institute)”. W 2006 r. brał udział w “International Teilhard de Chardin Asia 2006 Conference”.

Studia doktoranckie kontynuował w “Asian Social Institute“ w Manili. Jego główne tematy to: Najświętsza Eucharystia, Duch Święty, Eucharystyczny płomień Jezusa na ziemi, historia Emaus, nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI.

9 grudnia 2008 roku Ojciec Joseph obronił pracę doktorancką zatytułowaną "Ewangelizacja- “Eucharystyczny płomień "-  Ogień Jezusa  na ziemi (Fenomenologia transpersonalnego doświadczenia). W 2009 roku ukończył studia i uzyskał doktorat z wyróżnieniem. Kilka miesięcy później został honorowym członkiem "Asian Social Institute“ w Manili.

Podczas studiów na Filipinach O. Joseph nieprzerwanie kontynuował swoją misję ewangelizacyjną.   20 grudnia 2006 roku został mianowany przez Misjonarzy Zgromadzenia Najświętszego Sakramentu, na dyrektora ewangelizacji "Eucharystyczny Płomień" w Europie i innych krajach. W listopadzie 2007 roku Joseph P. założył w Midtown Village (w pobliżu Manili), centrum ewangelizacji "Eucharystyczny Płomień" za zgodą i błogosławieństwem biskupa Antipolo, Gabriel V. Reyes, DD

Prowadził wykłady w radiu i telewizji na „ Divine Mercy Channel“  (150 godzin wykładów), założył grupy modlitewne, prowadził nabożeństwa uzdrowieniowe i kazania które odbywały się w szkołach i trudno dostępnych miejscach na Filipinach, takich jak „Montalban Mountain Prayer. W sierpniu 2008 roku, otrzymał nagrodę mediów za "Best Public Servant".

Od 2003 r., O. Dr. Joseph Vadakkel jest autorem dwóch książek pt. "Jezus ociera twoje łzy" i "Jezus - twój Eucharystyczny płomień”.  Zostały one opublikowane w Miriam-Verlag. Pierwsza książka dostępna jest również w języku polskim, hiszpańskim i słowackim. W Niemczech jest wykładowcą w K-TV (telewizja katolicka) i Radio Horeb.

Jego misja "Eucharystyczny Płomień " ma pełne wsparcie jego kongregacji. W 2009 roku przełożony generalny ks dr George Kizhakkemury wyraził pisemne uznanie i błogosławieństwo

dla ewangelizacji  "Eucharystyczny płomień". W styczniu 2010 roku Dr Francis Kodiyan (prowincjał) wznowił nominację na dyrektora ewangelizacji "Eucharystyczny płomień" w Europe i innych krajach.

Otrzymał  pozwolenie, aby głosić słowo Boże, by sprawować Eucharystię, rekolekcje, nabożeństwa uzdrowieniowe, modlitwy o uzdrowienie, religijne wykłady w katolickich stacjach telewizyjnych i radiowych, tworzenia grup modlitewnych, itp.

17 Lipca 2009 r. O. Dr. Joseph Vadakkel otrzymał apostolskie błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI. dla jego misji "Płomień Eucharystyczny".

Jego praca misyjna otrzymała wsparcie i błogosławieństwo od kardynała Joachima Meissnera (arcybiskup Kolonii), biskupa pomocniczego King (Paderborn), biskupa Gabriel V. Reyes (Antipolo, Filipiny), biskupa Roberta Bezak, Słowacja (Trnavská Arcidieceza, Słowacja), arcybiskupa                 Stanisława Zvolensky (Bratysława), oraz biskupów Opola i Bielska-Bialej (Polska).

Obecnie O. Dr. Joseph Vadakkel większość czasu spędza w Europie, aby całkowicie poświęcić się swojej pracy misyjnej. Prowadzi rekolekcje, dni skupienia (dla rożnych grup  takich jak rodziny, młodzież, księża i zakonnice, jak również grupy mieszane i duże zgromadzenia „Płomie ń  Eucharystyczny)  w Europie i innych krajach.