Wychwalajmy Pana - Alleluja!

Orędzie 25. kwietnia 2007r
"Drogie dzieci! Również dziś ponownie wzywam was do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca. To czas łaski dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go. Powiedzcie: „To jest czas dla mojej duszy”. Ja jestem z wami i kocham was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."
(www.medjugorje.org)

Medjugorje

Kochane dzieci!
To jest wasz czas!
Bez was Bóg nie może zrealizować sowich planów.
Kochane dzieci, przez codzienną modlitwę zbliżajcie się do Boga
Podaję wam broń przeciwko waszemu Goliatowi:

Oto wasze male kamyki:

1. Różaniec święty
2. Eucharystia
3. Biblia święta
4. Post i wstrzemięźliwość
5. miesięczna spowiedź

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego:
Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus..
Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej . Amen,

Oto ja jestem służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus..
Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz iw godzinie śmierci naszej . Amen,

A słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen,

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. abyśmy godnymi byli obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.