Wychwalajmy Pana! - Alleluja!
 

W Jezusie być
 1. Uwielbiać i wysławiać Boga (ca. 5 min.)
  Niech będzie pochwalony Ojciec i Syn i Duch Śwęty. Alleluja, Alleluja, Alleluja ...
 2. W Imię Jezusa, uwolnij mnie od wszystkiego złego

 3. Oddaję Bogu moją duszę, moje sumienie, mój rozum, uczucia moje, me oczy i uszy, mój język, moją skórę i moje myśli, siłę mej wyobraźni oraz ciało moje, moją rodzinę, moje dzieci, moich krewnych, moje miejsce pracy, moje starania i problemy finansowe, moich rodziców i moje rodzeństwo.
  Jezus, obmyj mnie Twoją drogocenną krwią św. Obmyj moją duszę, moje sumienie, moje uczucia, me oczy i uszy, mój język, moją skórę i moje myśli, siłę mej wyobraźni oraz ciało moje, moją rodzinę, moje dzieci, moich krewnych, moje miejsce pracy, moje starania i problemy finansowe, moich rodziców i moje rodzeństwo.

 4. Modlitwa do Ducha świętego:
  Duchu święty, obdarz mnie owocami miłości, radości, pokoju, wyrozumiałości, cierpliwości, wierności, łagodności, skromności oraz panowania nad sobą.
  Duchu św., udziel mi daru mądrości, daru rozumu, daru rady, daru męstwa
  daru pobożności, daru umiejętności oraz daru bojaźni Bożej.
  Duchu św., udziel mi Twoich drogocennych Łask: słowa rozsądku i mądrości,
  chryzmatu wiary i uzdrawiania, siły działania cudów, rozeznania duchów, daru
  proroctwa, daru modlitwy w językach i abym potrafił (a) to umieć wytłumaczyć.

 5. Pożałuj głęboko za twoje grzechy

 6. Słuchaj na Słowo Boże

 7. Módl się nieustannie

 8. Dziękuj za wszystko, czym Bóg cię darzy

Alleluja, Alleluja, Alleluja, .....

Słowa Pisma Świętego: Iz 10,17; J 15,7;Jr 29,11; Rz 8,28; Rz. 8,31; Iz 66,2; Iz. 65,24; Dz 1,8; J 6,35; Łk 1,46; Ez 36,26