DOBRO DOŠLI!

Euharistijska zajednica Emaus

Naši temelji su:

Sveta Euharistija - Sveta Marija

Naši sveci zaštitnici su:

Sveta Terezija iz Lisieuxa-

Sveti Nikola iz Flua

Za širenje Svete Euharistije potrebna je:

VJERA - LJUBAV - ADORACIJA

Isus nas poziva da

UĐEMO U SVETU EUHARISTIJU